Vi är belägna i Dalarna vid sjön Vällan strax utanför Falun. Vår familj består av Peter MacCormack, engelsman som blivit biten av den svenska jakten, och Marie Mård, arbetande som klinikveterinär vid Falu Djursjukhus.

Vi är båda aktiva jägare, även om Peter har varit den mest energiska de sista åren, då familjen även inbegriper sex petiter och två pojkar, Adam född 1997 och Philip född 1999.

Vår målsättning är en fungerande jakthund och familjemedlem, som både är välbyggd och rastypisk.

Den första petiten kom till oss 1986 från Idolens Kennel. Idolens Krysantheme, eller Fia som hon kallades, blev kennelns stammoder med vår första kull 1990. Fler kullar blev det inte efter henne då hon förolyckades hösten 1992.

I denna första kull kan vi bl a se trippelchampion Busla, drev- och viltspårchampion Balder och utställningschampion Beyla. En hane drunknade 1992, men de övriga fem i denna kull blev över 13 år gamla.

Ur denna första kull behöll vi Busla, som har blivit mycket högt meriterad exteriört och jaktligt, bl a Årets utställningspetit 1994.
Busla har fått tre valpkullar. Hon är mor till bl a dubbelchampions Groa, Garm och Vale och till trippelchampion, Årets drevprovshund 1999, Årets utställningspetit 2000, 2001 och 2004 Embla. Embla är den enda Petiten någonsin i Sverige att uppnå både Årets hund drev och utställning, liksom den enda som vunnit Årets utställningshund tre gånger.

Ur dessa tre kullar behöll vi Groa och Embla. vilka finns kvar hos oss som pigga pensionärer.

Vi ser fram emot att fortsätta att bygga på dessa linjer, vilket nu gett oss vår sjätte generation, och sträva efter den rastypiska, jaktdugliga petiten vi alla önskar oss.

ABOUT VILAUDDENS KENNEL

We live in the county of Dalarna besida lake Vällan just outside the small town of Falun.
Our family is made up of Peter MacCormack, an englishman who has become smitten with swedish hunting, and Marie Mård who works as a veterinarian at Falun´s small animal hospital.

We are both active hunters, although Peter has been the most active the last few years due to our growing family of six PBGV and two boys, Adam born in 1997 and Philip born in 1999.

Our goal is to produce a functional hunting dog and family member, that is both well built and typical of the breed.

Our first PBGV came to us in 1986 from Idolens Kennel. Idolens Krysantheme, or Fia as she was called, became the kennels foundation bitch. Our first litter being born in 1990. There were no more litters from Fia, she was tragically killed in a road accident during hunting in the autumn of 1992.
From our first litter we can see Show Champion, Hunting Champion, Tracking Champion Busla. Also Hunting and Tracking Champion Balder and Show Champion Beyla. One male drowned in 1992, but the other five in the litter all lived to be over 13 years old.

We kept Busla from our first litter, who became very highly merited in both show and hunting. She was Petit of the Year (show) in 1994.
Busla had three litters in total. She is the mother of Show and Hunting Champions Groa, Garm and Vale, and of Treble Champion (tracking, hunting and show) Embla.